Modet genom tiderna

Ursprungligen började kläder bäras för att skydda mot väta, kyla och värme. Arkeologer tror att man från början använde sig utav djurhudar, gräs eller löv som skydd på kroppen, men få bevis finns kvar för detta då materialet förmultnar snabbt. Dock har synålar av ben hittats som tros härröra från omkring år 30 000 f.Kr.

Klädesplaggen förändrades under 1300-talet, från att varit tunikor i olika varianter, till att bli plagg som underströk kroppens konturer och skillnaden mellan könen. Byxan blev på modet för män, bestående av ben och en blygdkaspel som täckte könet, tunikan kortades av till skjorta och jackor samt rockar började bäras.

I mitten på 1500-talet började plaggen få ett individuellare uttryck och påvisade personlighet, mot tidigare plagg som var rent kulturella. Dock var modet fortfarand mycket påverkat av den lokala kulturen. Med ett ökat utbyte mellan den europeiska överklassen, blev modet mer synkroniserat under 1700-talet.

Hundra år senare, under 1800-talets början och 1700-talets slut, började gravyrer med bilder av modet i Paris, spridas runt Europa. Hela Västeuropa klädde sig på liknande sätt med vissa variationer med kulturell och lokal påverkan. Modet har varit ett sätt att visa samhörighet med andra och ett sätt att ge uttryck för känslor.

Under 1900-talet förändrades modet radikalt i och med första världskriget. Modet som varit populära under lång tid, fick plötsligt vika åt sidan för nya trender. De tidigare vida stora klänningarna, blev nu långa smala tuber, som markerade höften för att ge en ungdomlig och androgyn silhuett Klänningarna blev kortare och lånbyxan blev populär även inom dammodet, om än det inte var riktigt socialt accepterat förrän ända in på 1960-talet. Kjollängden och krig har ett klart samband Under perioder då tyget varit dyrt, har kjolarna blivit kortare.

Modet går i vågor och under 2000-talet har modet flörtat med 1900-talets trender. Mode för män har åter blivit popärt och marknaden i allmänhet gällande skönhetsprodukter riktar sig även till män. Vilket mode som råder i ett samhälle är mycket olika mellan individer. Modet påverkas av ålder, område, din socialaklass, yrke, generation och bostadsort till exempel.